رژیم درمانی

رژیم درمانی : ارائه انواع رژیم های غذایی چاقی و لاغری با جدیدترین نرم افزارهای اختصاصی و متناسب با وضعیت بدنی،فعالیتی و روحی هر فرد امکان دستیابی به بهترین نتیجه را فراهم میسازد.

درمان چاقی های موضعی با استفاده از روش های گوناگون شامل اندرمولوژی،RFترماژ،کویتیشن ،مزوتراپی و امبدینگ لاغری (کارگذاری نخ های مخصوص در محل موردنظر)باعث اثر بخشی سریعتر رژیم و کاهش وزن و سایر قابل توجه بخصوص در مناطقی که چاقی مقاوم به رژیم دارند مثل پهلوها،ران ها،بازوها و شکم میشود.

Call Now Button