Piercing

پیرسینگ میکرودرمال یا پیرسینگ یک طرفه به جواهرات و فلزاتی گفته می شود که در سطوح صاف بدن کاشته می شوند. به عبارت دیگر یک طرف این پیرسینگ زیر پوست قرار می گیرد و دیده نمی شود.

یکی از ویژگی های این روش امکان کاشت جواهر در هر نقطه ای از بدن است ازجمله انگشتان، مچ دست، قفسه سینه، گونه، گوش، گردن و… حتی می توان تعدادی از آنها را پشت سر هم در خطوط مختلف قرار داد و روی پوست نقش انداخت! پیرسینگ بهتر است توسط پزشک یا فردی انجام شود که با بی حسی و اصول بهداشتی جراحی های ابتدایی آشنا باشد. متاسفانه این عمل بیشتر توسط آرایشگرها انجام می شود. این افراد درصورت وقوع واکنش های آلرژیک به مواد بی حسی و اتفاقات غیرمنتظره نمی توانند وضعیت را مدیریت کنند و اقدامات درمانی بعدی را انجام دهند.

 

پیرسینگ چیست؟

پیرسینگ یعنی سوراخ کردن پوست در نواحی مختلف بدن بـه موجب آویختن زیورآلات، از گوش گرفته تا بینی، لب، زبان، شکم « ناف » و نقاط شرم گاهی سوراخ کردن یا پیرسینگ انجام می‌شود، اما در بین همه ی این‌ها پیرسینگ ناف و بینی و لب طرفداران بیشتری رابه خود اختصاص داده اسـت.

 

میکرودرمال چیست؟

میکرودرمال یا پیرسینگ یک طرفه به جواهرات و فلزاتی گفته می شود که در سطوح صاف بدن کاشته می شوند. به عبارت دیگر یک طرف این پیرسینگ زیر پوست قرار می گیرد و دیده نمی شود. یکی از ویژگی های این روش امکان کاشت جواهر در هر نقطه ای از بدن است ازجمله انگشتان، مچ دست، قفسه سینه، گونه، گوش، گردن و… حتی می توان تعدادی از آنها را پشت سر هم در خطوط مختلف قرار داد و روی پوست نقش انداخت!

خدمات فوق باید در مراکز معتبر ، توسط پزشک وبا استانداردهای پزشکی و نه آرایشگاهی انجام شود .

 

میکرودرمال چیست؟

پیرسینگ میکرودرمال یا پیرسینگ یک طرفه به جواهرات و فلزاتی گفته می شود که در سطوح صاف بدن کاشته می شوند. به عبارت دیگر یک طرف این پیرسینگ زیر پوست قرار می گیرد و دیده نمی شود. یکی از ویژگی های این روش امکان کاشت جواهر در هر نقطه ای از بدن است ازجمله انگشتان، مچ دست، قفسه سینه، گونه، گوش، گردن و… حتی می توان تعدادی از آنها را پشت سر هم در خطوط مختلف قرار داد و روی پوست نقش انداخت! پیرسینگ بهتر است توسط پزشک یا فردی انجام شود که با بی حسی و اصول بهداشتی جراحی های ابتدایی آشنا باشد. متاسفانه این عمل بیشتر توسط آرایشگرها انجام می شود. این افراد درصورت وقوع واکنش های آلرژیک به مواد بی حسی و اتفاقات غیرمنتظره نمی توانند وضعیت را مدیریت کنند و اقدامات درمانی بعدی را انجام دهند. 

پیرسینگ

پیرسینگ

پیرسینگ

پیرسینگ

Call Now Button